LGS - Lekk tarm syndrom
Mikroskopering
Matintoleranse test
Refleksologi / Soneterapi
Akupunktur Klassisk
Akupunktur 2000
Aromaterapi
Klassisk Massasje
MRT / HRV Analyse
Funksjonsanalyse
Resonanshomøopati
Oksidativt stress
PEK
Elektroterapi
Detox Fotbad
Ørelysbehandling / Otopati
Øreakupunktur
Lock-Foot Whiplash Syndromet

"Lekk Tarm"
Muskelspenninger
Skjelettplager
Mage / Tarm / Fordøyelse
Musearm / Tennisalbue
Frozen shoulder
Hetetokter
Luftveiene / Øre, Nese, Hals
Allergi
Immunforsvaret
Virus / Influensa
Bakterier / Betennelse
Øyebehandling
Lite energi
Røykestopp (Akupunktur)

Refleksologi / Soneterapi

Terapiformen refleksologi begynte med forsøk på å finne ut hva stimulering av nervereflekser kunne gi, mer enn kun smerte. Disse forsøkene kaltes en periode for nervepunktmassasje. Etterhvert viste erfaringene et system i nervepunktmassasjens oppbygning. Leger og forskere avdekket at nerverefleksene opptrådte i linjemønster på mennesket, og begrepene soner og soneterapi oppsto.

Etterfølgerne til disse legene og forskerne (som for eksempel Ingham) fant ut at de aktive eller hypersensitive nerverefleksene også opptrådte i mer kompliserte mønste. Det ble laget nye sonekart, og det ble konstantert at det opptrådte mønster som utgjorde et bilde eller speiling av kroppsoriginalen. Man brukte disse mønstrene på samme møte som før, det vil si at terapeuten stimulerer en passende nerveende og signalet transporteres via ryggmarg og hjerne til målområdet (for eksempel et ledd eller et organ). Målorganet svarer på dette signalet gjennom å aktivisere sin egen helingsprosess.

Navnet refleksologi oppsto i USA på 1950-tallet. Refleksologi kan tolkes på to måter. Det henviser til terapiformen der man bruker nervesystemets refleksveier. Men refleksologi vil også si å benytte innsikten i at mennesker (og for all del også dyr) fremskaper punktmønster på sine kroppsdeler som viser speilinger/reflekser av sin egen kropp. Derfra har vi soneterapeuters oppfatning av at føttene representerer hele menneskekroppen. Samme oppfatning har også refleksologen, men forskjellen består i at refleksologen arbeider i et helt register av ulike nervereflekssystemer som finnes over hele kroppen.Bestilling: Klikk her for å gå til prislisten.
Øvre Storaberget 24, 4034 Stavanger - Telefon 41 33 57 01 - FACEBOOK - Mob Kåre: 97 64 59 19

Nettsiden er utviklet av Shop123 Nettbutikker