LGS - Lekk tarm syndrom
Mikroskopering
Matintoleranse test
Refleksologi / Soneterapi
Akupunktur Klassisk
Akupunktur 2000
Aromaterapi
Klassisk Massasje
MRT / HRV Analyse
Funksjonsanalyse
Resonanshomøopati
Oksidativt stress
PEK
Elektroterapi
Detox Fotbad
Ørelysbehandling / Otopati
Øreakupunktur
Lock-Foot Whiplash Syndromet

"Lekk Tarm"
Muskelspenninger
Skjelettplager
Mage / Tarm / Fordøyelse
Musearm / Tennisalbue
Frozen shoulder
Hetetokter
Luftveiene / Øre, Nese, Hals
Allergi
Immunforsvaret
Virus / Influensa
Bakterier / Betennelse
Øyebehandling
Lite energi
Røykestopp (Akupunktur)

MRT Diagnose System

MRT, Meridian Resonans Test er en objektiv måling av akupunkturpunktene på hender og føtter. Målingen foretas i NA nanoampere (milliardedels ampere). Uten tilførsel av strøm. Lignende EKG måling.

Verdiene i punktene kan reproduseres. Testen er objektiv og uten mental innflytelse.


HRV analyse

HRV analyse er en objektiv kontroll av helsetilstanden. Informasjon hentet direkte fra kroppen basert på R-R intervallene, hjerterytmevariasjonene i et elektrokardiogram, EKG. Analysen gir oss nyttig informasjon om pasientens dagsform og en mer langvarig tendens. Analysen viser også pasientens STRESS.

Akkumulert stress er klart belastende for organismen og kan provosere frem arvelig disposisjoner. Testen foretas liggende i 5 minutter. Pasienten får 3 EKG sensorer plassert på brystet.

Funksjonsanalyse

Funksjonsanalyse er en del av MRT systemet. Funksjonsanalyse er en test som er basert på verdier som en finner når det er funksjonsforstyrrelser hos pasienten. Her avdekker vi lett alternativmedisinske problemer.

Med denne testen er det også meget enkelt å kontrollere om den behandling du gir pasienten virker. En retest på 5 minutter gir deg svaret. Funksjonsanalyse kan også vise hvor godt du er trent og hvordan formen til pasienten forandrer seg.

Resonanshomøopati

Resonanshomeopati er en form for homeopati der moderne teknologi brukes for å måle hvor i kroppen du har ubalanse, blant annet ved hjelp av et EKG-lignende apparat.

Du gjennomgår også et stort datatestprogram hvor terapeuten måler din reaksjon elektronisk ved hjelp av tusenvis av testampuller som ligger lagret i harddisken på datamaskinen. Ampullene inneholder alt fra bakterier og virus til allergi og tretthetssyndrom. På den måtes forsøker terapeuten å avdekke hva som er årsaken til problemet ditt. Når mulig årsak er funnet, får du resonanshomeopatisk medisin.

Resonanshomeopati virker via sykdomsfremkallende mønster og årsakskjeder, basert på østlig akupunkturtenkning og vestlig medisin. Resonanshomeopati er en rask behandlingsform som ikke kan sammenlignes med det gamle homeopatiske prinsipp om at likt helbreder likt.Bestilling: Klikk her for å gå til prislisten.
Øvre Storaberget 24, 4034 Stavanger - Telefon 41 33 57 01 - FACEBOOK - Mob Kåre: 97 64 59 19

Nettsiden er utviklet av Shop123 Nettbutikker