LGS - Lekk tarm syndrom
Mikroskopering
Matintoleranse test
Refleksologi / Soneterapi
Akupunktur Klassisk
Akupunktur 2000
Aromaterapi
Klassisk Massasje
MRT / HRV Analyse
Funksjonsanalyse
Resonanshomøopati
Oksidativt stress
PEK
Elektroterapi
Detox Fotbad
Ørelysbehandling / Otopati
Øreakupunktur
Lock-Foot Whiplash Syndromet

"Lekk Tarm"
Muskelspenninger
Skjelettplager
Mage / Tarm / Fordøyelse
Musearm / Tennisalbue
Frozen shoulder
Hetetokter
Luftveiene / Øre, Nese, Hals
Allergi
Immunforsvaret
Virus / Influensa
Bakterier / Betennelse
Øyebehandling
Lite energi
Røykestopp (Akupunktur)

Lock-Foot Whiplash Syndromet

“LOCK FOOT WHIPLASH SYNDROMET” (L-F)

Lock Foot er en ortopedisk feil med stor virkning, selv om det neppe erkjennes, er det trolig den mest alminnelig kilde til nevrologiske forstyrrelser i kroppen, som berører gangmekanismen fra den berørte fot i et diagonalt mønster til den motsattee side av kraniet, og derved forklares de hyppige funn av funksjonell forstyrrelse i Temporo-Mandibular-Joint (TMJ)(kjeveleddene). En L-F er også en viktig bidragene faktor til Cranio-Mandibular-Cervical Dysfunction.

Når idrettsutøveren sliter med overbelastningsskader som ankel/akillesproblem, beinhinnebetennelse (medialt tibiasyndrom), kneproblem (slimposebetennelse - betennelse i popliteussenen –jumper knee - schlatters sykdom eller løperkne), sene- og muskelstrekkskader i lår/lyskeregionen samt hofte og ryggproblem. Er det mangfoldige faktorer som spiller inn, men ifølge erfaringer er L-F den betydeligste primærfeilen.

Å anstrenge seg for å forbedre kroppsholdningen og normalisere gangfunksjonen bør alltid ledsages av en undersøkelse for å avgjøre om en L-F er tilstede og om den virker som en barriere.

En menisk-operasjon i kneet burde neppe gjøres før resultatet av L-F korreksjonen er observert, i de tidlige tilfellene.

Tinnitus (øresus) kan også ha årsakssammenheng med kjeveleddsproblem, L-F må derfor korrigeres for å understøtte annen behandling

Å starte en konvensjonell behandling av et TMJ (kjeveledd) problem uten å eliminere en L-F, er en mindre optimal behandling, fordi L-F vil bidra til forsterkning av kranielle feil, men vil oftest være den eneste grunn som forårsaker rotasjon av tinningbena med påfølgende forskyvning av Glenoid Fossae.

Ingen tannbehandling som inkluderer gjenopprettelse av bitt-overflatene burde gjøres uten eliminering av L-F, det være seg tannregulering, lage proteser og implantasjoner med superstruktur inkludert.

Kvinner som planlegger å starte en familie burde i god tid få en mulig L-F eliminert for å unngå bekkenløsningsproblemer på grunn av effekten av utskillelse (produksjon) av relaxin kombinert med vridningskrefter som beskrevet.

Korreksjon av en L-F burde være det første valg i behandling av ”Fibrositis/Fibromyalgia” – pasienter. Disse problemene skyldes vanligvis mangfoldige faktorer.Ifølge mine erfaringer er L-F den betydeligste primærfeilen.

Resept på briller bør ikke skrives ut før en mulig L-F er brakt i orden fordi en slik korreksjon alltid vil forbedre samsynet.

Manipulasjon av Atlas bør ikke forsøkes med mindre L-F er ordnet opp. På 10 år har jeg aldri sett noe behov for å korrigere en Atlas etter at L-F ble eliminert.

En systematisk undersøkelse (screening) og korreksjon av L-F i befolkningen, særlig blant de unge, ville utvilsomt resultere i en forbedring av alle lidelser i skjelettet som nevnt. Det er min overbevisning at samfunnet ville oppnå store økonomiske besparelser, og at folk ville bli befridd for en mengde lidelser. Hvorfor skulle ikke vi i det andre årtusen kunne bli like flinke som de hellenske foreldre.Bestilling: Klikk her for å gå til prislisten.
Øvre Storaberget 24, 4034 Stavanger - Telefon 41 33 57 01 - FACEBOOK - Mob Kåre: 97 64 59 19

Nettsiden er utviklet av Shop123 Nettbutikker